Start arrow Artykuły arrow Projekt Rozwoju Szkoły Socrates - Comenius Akcja 1
Projekt Rozwoju Szkoły Socrates - Comenius Akcja 1 Drukuj Email
Wpisał: Bożena Stępień   
18.01.2007.
Image 

 

 ZROZUMIENIE POTRZEB W NAUCZANIU EUROPEJCZYKÓW

 2005 - 2008

 

Jak powstał pomysł projektu?

Projekt musi mieć konkretny temat i cel. W czasie ostatniego spotkania w ramach poprzedniego programu ‘Wiedza Jednoczy” w Szwecji przedyskutowaliśmy jakie są najważniejsze obszary zainteresowań każdej ze szkół. Na podstawie wniosków z tej dyskusji powstał plan projektu rozwoju szkoły, który zamieściliśmy w naszej aplikacji.


 

 

Nasi partnerzy.

 

Szkoły ze Szwecji, Anglii, Polski, Słowenii i Rumunii zostały zaakceptowane przez Agencje Narodowe. Wszyscy partnerzy (oprócz Słowenii) spotkali się w Bristolu (Anglia) 16-20 listopada.

 

Nasz projekt koncentruje się na kluczowym pytaniu:

 

Co pomaga mi być dobrym uczniem?

 

         Kto pomaga mi się uczyć?
         Dlaczego się uczę?
         Gdzie uczę się najlepiej?
         Co przeszkadza mi w nauce?
         W jaki sposób się uczę?
         Czego mogę się nauczyć?

 

 Ogólne założenia.

 

Dobrzy uczniowie nie tylko posiadają wiedzę, ale także umiejętność uczenia się. Duże zdeterminowanie, chęć zaspokajania swojej potrzeby wiedzy, szacunek dla siebie, sprawiają, że młodzi uczniowie są niezależni i dobrze zmotywowani. Szkoła dobrze wypełniająca swoje funkcje wykorzystuje i rozwija to zainteresowanie nauką poprzez cały etos szkoły, tworząc środowisko sprzyjające sukcesom w nauce. W jaki sposób szkoła może aspirować do takiej roli? Czy ma tu wpływ środowisko domowe ucznia? Razem z naszymi partnerami szukamy odpowiedzi na te pytania.

Nasz projekt dotyczy małych grup dzieci w 5 europejskich szkołach. Postępy dzieci będą śledzone w ciągu trzech kolejnych lat ich nauki w szkole. Będą uczestniczyć w badaniach skoncentrowanych na dziecku, w które będę też zaangażowani nauczyciele, rodzice oraz szerzej rozumiana społeczność szkolna. Każda szkoła zastanowi się co pomaga dzieciom w nauce indywidualnie, w grupie koleżeńskiej, klasowej,  jako członkowi szkoły. Dzieci zostaną poproszone o opisanie ich odczuć jeśli chodzi o odniesienie sukcesu (czy czują, że odnoszą sukces, robią postępy), poczucie pewności siebie, stosunek do nauki przez zróżnicowane narzędzia zbierania danych. Po otrzymaniu danych pozwalających na ocenę (liniową) stosunku dzieci do szkoły i nauki każdy kraj opracuje własny program dostosowany do indywidualnych potrzeb szkoły, ale powiązany z tym, co robią szkoły w pozostałych krajach. Program obejmie zadania i badania mające na celu zachęcić dzieci i nauczycieli do myślenia, zadawania pytań, dyskusji i mapowania pomysłów, do bycia otwartym na zmiany, pracę z innymi i śledzenie swoich postępów.  W ciągu tych trzech lat centralna grupa nauczycieli koordynatorów będzie się spotykać dwa razy w roku. Będzie to okazja do obserwacji lekcji w każdej szkole. Każda szkoła jest odpowiedzialna za zebranie danych do badań w taki sam sposób, aby były one porównywalne. Pierwszy rok to audyt stosunku uczniów do uczenia się. Zebrane dane będą podstawą do dalszego planowania projektu/wprowadzania zmian w nauczaniu w drugim roku.

 

Struktura trzyletniego projektu – rozpoczynamy koncentrując się na dziecku, które jest w centrum naszych zainteresowań i kierujemy się stopniowo na zewnątrz, ku różnym czynnikom mającym wpływ na nauczanie.

 

 

Image

 

ROK 1: zrozumienie wyobrażeń dziecka o nauczaniu

ROK 2: zrozumienie wpływu szkoły na dziecko

ROK 3:  zrozumienie jak szersze otoczenie wpływa na uczenie się w szkole

 

Więcej o naszych projektach dowiesz sie tutaj

Zmieniony ( 12.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »